Zaproszenie na szkolenie

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na szkolenie w formie zdalnej dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za pomoc pedagogiczno – psychologiczną nt.:

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna i kształcenie specjalne w roku 2020/21 w placówce oświatowej.
Aspekt prawno-praktyczny i finansowy.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez wieloletniego specjalistę edukatora p. Renatę Tomczyk.

Termin szkolenia: 28.06.2021, godz. 9:00 – 13:00

Ilość godzin: 5h dydaktycznych

Koszt szkolenia: 150zł/os.

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres:  centrum.edu@powiat.krakow.pl 

 

Zaproszenie na szkolenie

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza dyrektorów szkół branżowych na szkolenie stacjonarne w dniu 25 lutego 2021r. :

“Organizacja szkoleń branżowych – obowiązkowej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenia zawodowe. Zadania dyrektora szkoły”

Szkolenie odbędzie się 25.02.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Krakowie, al. Słowackiego 20, sala nr 100. Cena szkolenia: 100zł/os.

Informacja o kursie

Zaproszenie na szkolenie

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół powiatu krakowskiego na szkolenie z trybie zdalnym w dniu 16 lutego 2021 r., godz. 13:00 :

“Regionalizmy krakowskie jako element tożsamości lokalnej”

Szkolenie poprowadzi dr P. Pałka

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy OFFICE 365

Zaproszenie na szkolenie

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza nauczycieli matematyki szkół powiatu krakowskiego na szkolenie w trybie zdalnym w dniu 17 lutego 2021 r., godz. 13:00 :

“Praca z uczniem z zespołem Aspergera i innymi niepełnosprawnościami na lekcjach matematyki w szkołach ponadpodstawowych”

Szkolenie poprowadzi A. Jeziorek

Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy OFFICE 365

Zmiana organizacji pracy
w Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza w okresie 3 listopada do 4 grudnia 2020 r. czasowe zmiany w funkcjonowaniu urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym.

W obecnej sytuacji Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie wprowadza zdalne formy prowadzenia szkoleń skierowane do nauczycieli. Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do korzystania z e-zasobów zamieszczonych na stronie Centrum oraz do pracy online z nauczycielami  konsultantami.

W obliczu rozprzestrzeniania się epidemii, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów i pracowników Centrum wprowadza system pracy połączony z pracą zdalną. Wdrożone środki ostrożności pozwolą na zachowanie ciągłości działania jednostki. Bezpośrednia obsługa interesantów zostaje ograniczona i może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub e-mailowym z właściwym pracownikiem. Godziny pracy biura ulegają zmianie, biuro będzie czynne od 9:00 -15:00.

Konferencja w ramach projektu edukacyjnego Jan Paweł II Wychowawcą Pokoleń

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku zaprasza na:

Konferencję w ramach projektu edukacyjnego Jan Paweł II Wychowawcą Pokoleń „Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”

 

Szczegóły konferencji oraz zapisy na stronie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

logo MODN w Ełku

Aktualności

Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza pracowników kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Krakowskiego na szkolenie: ,,Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży – przyczyny, skutki, przeciwdziałanie”    Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w dniu …

Postępowanie, praca i komunikacja z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz rodziną podopiecznego

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza pracowników kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Krakowskiego na szkolenie: “Postępowanie, praca i komunikacja z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz rodziną podopiecznego”   Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w …

Zaproszenie na szkolenie ,,Pracownicze Plany Kapitałowe”

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza pracowników działu księgowości, kadrowych oraz innych zainteresowanych na bezpłatne szkolenie: ,,Pracownicze Plany Kapitałowe”  Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w dniu 28 października 2020 r. i poprowadzi je Regionalny Ekspert Polskiego Funduszu …

PODKRAKOWSKIE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICZBACH

Dane statystystyczne za rok 2020

15872
Liczba uczestników szkoleń
387
Liczba przeszkolonych szkół i placówek

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

Godziny Pracy

 • Poniedziałek 7:30 – 15:30
 • Wtorek 7:30 – 15:30
 • Środa 7:30 – 15:30
 • Czwartek 7:30 – 15:30
 • Piątek 7:30 – 15:30

Napisz do nas

  Projekty

  Realizacja projektu Centrum Kompetencji
  zrodlo_skawina_duzy

  Utworzenie oraz rozwój centrum kompetencji zawodowych - Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

  Powiat Krakowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
  Czytaj więcej ...
  zrodlo_czernichow_duzy

  Utworzenie oraz rozwój centrum kompetencji zawodowych - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie

  Powiat Krakowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
  Czytaj więcej ...
  mche1

  „Małopolska Chmura Edukacyjna” RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje

  Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.
  Czytaj więcej ...