Ogłoszenie o naborze specjalisty-koordynatora merytorycznego projektów

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty-koordynatora merytorycznego projektów.

Szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze specjalisty – koordynatora merytorycznego projektów

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze CKZ

Ogłoszenie o naborze specjalisty ds.organizacji szkoleń

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (zastepstwo za nieobecnego pracownika) Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ogłasza
nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji szkoleń (zastępstwo).

Szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze specjalisty ds. organizacji szkoleń

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (zastepstwo za nieobecnego pracownika)

 

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

informuje, że w dniach:

24.12.2019 i 31.12.2019

siedziba firmy będzie czynna w godzinach: 7:30 – 12:00.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na kursy kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zamieszcza informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursów kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych.

Szczegóły w załączniku.

https://bip.malopolska.pl/api/files/2017257

Szkolenie: „ Najważniejsze zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w 2018 r”

TERMIN: 24 STYCZNIA 2018, GODZINY OD 16:00 DO 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA: STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE Al.SŁOWACKIEGO 20, SALA 100.

Adresat: dyrektorzy ,nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy oraz studenci kierunków pedagogicznych.

Program:

  • Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Zmiany w zasadach realizacji awansu zawodowego.
  • Zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
  • Likwidacja niektórych dodatków do wynagrodzenia.
  • Nowe pensum dla niektórych stanowisk nauczycieli.
  • Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

Czytaj dalej

ORGANIZACJA DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

OPIS STUDIÓW:

Przygotowanie nauczycieli do udzielania w szkole lub placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz wspierania rodziców ucznia i innych nauczycieli/specjalistów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2017r

KOSZT:2900,00 PLN

LICZBA SEMESTRÓW:2.LICZBA GODZIN:330h /w tym 150 h praktyka w dowolnej placówce lub szkole/

MIEJSCE ZAJĘĆ: Starostwo powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20

PROPONOWANY HARMONOGRAM: sobota, niedziela  lub piątek, sobota, niedziela co drugi weekend

REKRUTACJA:/termin składania dokumentów/20 września 2017 r/

Oligofrenopedagogika z diagnozą i elementami terapii pedagogicznej

OPIS STUDIÓW:

Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi z różnymi deficytami i dysfunkcjami rozwojowymi oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Zdobywa kwalifikacje z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej i uzyskuje tytuł pedagoga terapeuty i pedagoga wspierającego.

Warunek: wcześniejsze  ukończenie studiów magisterskich kierunkowych.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2017r

KOSZT:3000,00 PLN

LICZBA SEMESTRÓW:3.LICZBA GODZIN:330h /w tym 150 h praktyka w dowolnej placówce lub szkole/

MIEJSCE ZAJĘĆ: Starostwo powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20

PROPONOWANY HARMONOGRAM: sobota, niedziela  lub piątek, sobota, niedziela co drugi weekend

REKRUTACJA:/termin składania dokumentów/20 września 2017

Biuro Rekrutacji:
Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków

Kwalifikacyjne Pedagogiczne /Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela/

OPIS STUDIÓW:

Absolwenci studiów magisterskich zainteresowani podjęciem pracy w charakterze nauczyciela lub wykładowcy. Warunek ukończenie studiów magisterskich kierunkowych./

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2017r

KOSZT: 2500,00 PLN

LICZBA SEMESTRÓW:3.LICZBA GODZIN:330h /w tym 150 h praktyka w dowolnej placówce lub szkole/

MIEJSCE ZAJĘĆ: Starostwo powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20

PROPONOWANY HARMONOGRAM: sobota, niedziela  lub piątek, sobota, niedziela co drugi weekend

REKRUTACJA:/termin składania dokumentów/20 września 2017 r/

Biuro Rekrutacji:
ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków

Zarządzanie w oświacie /we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie /

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2017r

KOSZT: 2200,00 PLN

LICZBA SEMESTRÓW:2.LICZBA GODZIN:330h /w tym 150 h praktyka w dowolnej placówce lub szkole/

MIEJSCE ZAJĘĆ: Starostwo powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20

PROPONOWANY HARMONOGRAM: sobota, niedziela  lub piątek, sobota, niedziela co drugi weekend

REKRUTACJA:/termin składania dokumentów/20 września 2017 r/

Biuro Rekrutacji:
ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków