Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie

dostrzegając potrzeby w obszarze wspomagania nauczycieli w zakresie zdalnego  nauczania oferuje 3 odrębne formy doskonalenia realizowane jako warsztaty metodyczne:

  1. Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy OFFICE 365
  2. Nauczanie zdalne z wykorzystaniem aplikacji ZOOM
  3. Nauczanie zdalne w wykorzystaniem aplikacji CISCO WEBEX

Każda z form realizowana będzie w wymiarze 8 godzin
(4h stacjonarnie w szkole zgłaszającej zamówienie,
4h szkolenie zdalne z
 wykorzystaniem wybranej aplikacji).

Szkolenia planujemy rozpocząć od drugiej połowy sierpnia 2020 r.

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz warunki finansowe do ustalenia telefonicznie pod nr telefonu 12 357-75-71.

Dla indywidualnych zgłoszeń będziemy tworzyć grupy szkoleniowe wg potrzeb.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: centrum.edu@powiat.krakow.pl

,,Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy OFFICE 365”

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza

nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

na szkolenie: ,,Nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy OFFICE 365” .

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz zdalnej
z wykorzystaniem platformy OFFICE 365

w dniu 8 lipca 2020 r.

Nauczanie zdalne w aplikacji CISCO WEBEX

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza

nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie

na dwudniowe szkolenie: „Nauczanie zdalne w aplikacji CISCO WEBEX”.

Szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz zdalnej
z wykorzystaniem aplikacji CISCO WEBEX

w dniach 29-30 czerwca 2020 r.

Wspomaganie w nauce uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, odchyleniami rozwojowymi i chorobami przewlekłymi

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza

nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

na szkolenie: „Wspomaganie w nauce uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, odchyleniami rozwojowymi i chorobami przewlekłymi”.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w aplikacji CISCO WEBEX

dnia 5 czerwca 2020 r.

Wybrane strategie, metody i techniki w kształceniu kompetencji kluczowych

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza

nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez Powiat Krakowski

na szkolenie: „Wybrane strategie, metody i techniki w kształceniu kompetencji kluczowych”.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w aplikacji CISCO WEBEX

dnia 3 czerwca 2020 r.

Ogarnij dzieci w sieci. Praktycznie o zachowaniach ryzykownych w wirtualnym świecie

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza

nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Skale

na szkolenie: „Ogarnij dzieci w sieci”,

które poprowadzi p. Katarzyna Kudyba
– absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pedagog z doświadczeniem zawodowym jako trener w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym procedury „Niebieska Karta”. 

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w aplikacji ZOOM

dnia 2 czerwca 2020 r.

Odpowiedzialność nauczycieli

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza

nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie

na szkolenie: „Odpowiedzialność nauczycieli”

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w aplikacji CISCO WEBEX

dnia 28 maja 2020 r.

Kontrola zarządcza

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

zaprasza

dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników
szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski

na szkolenie: „Kontrola zarządcza”,

które poprowadzi p. Renata Tomczyk
– wieloletni trener zarządzania w administracji i biznesie,
konsultant w obszarze przedsiębiorczości, nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, twardego i miękkiego ZZL/HRM.

Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej w aplikacji CISCO WEBEX

dnia 26 maja 2020 r.