Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych
dla uczestników projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie” nr  RPMP.10.02.01-12-0229/16  oraz Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie nr RPMP.10.02.01-12-0228/16

Szczegóły naboru Ogloszenie_o_naborze_miejsc_stazu2020

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 30 kwietnia 2020 r. na adres ckzpcreidn@powiat.krakow.pl

Kontakt z biurem PCREiDN podczas stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się COVID-19 działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprzejmie prosimy o kontakt z biurem Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

tylko drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Telefon: 503 779 620

Adres mail: centrum.edu@powiat.krakow.pl

W razie konieczności dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie Pocztą Polską listem poleconym.

Jednocześnie informujemy, że odwołuje się wszelkie zaplanowane szkolenia i warsztaty.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej projektów

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie otwiera nabór na stanowisko
koordynatora merytorycznego/ koordynatorki merytorycznej projektów

Termin składania dokumentów 11 marca 2020 godz. 14.00

Szczegóły ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1733738,nabor-na-wolne-stanowisko-koordynator-merytorycznykoordynatorka-merytoryczna-projektow.html

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na seminarium:
„Patriotyzm wczoraj, dziś  i w przyszłości”

Termin:   10 marca 2020 r. (wtorek)

Miejsce:  Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20, sala 100.

Program seminarium:

14.00-15.00  „Żołnierze  Wyklęci jako wzorzec patriotyzmu i obywatelskiej postawy”
– Kajetan Rajski (redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”)

15.00-15.40 „Jak w dzisiejszej szkole można uczyć patriotyzmu? Wybrane przykłady projektów edukacyjnych realizowanych w szkole ponadpodstawowej.
– Andrzej Górniak (III LO w Krakowie)

15.40-15.50  Przerwa kawowa

15.50-16.30 „Jak w dzisiejszej szkole można uczyć patriotyzmu? Wybrane przykłady projektów edukacyjnych realizowanych w szkole ponadpodstawowej.
– Marek Jeleń (VIII LO w Krakowie).

Adresaci: nauczycie historii i wiedzy o społeczeństwie szkół Powiatu Krakowskiego, wychowawcy klas i inni zainteresowani nauczyciele.

Zgłoszenia: poprzez indywidualny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://pcreidn.powiat.krakow.pl/?page_id=700

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Konieczne zgłoszenie do 05 marca 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przetarg na dostawę niektórych materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na
DOSTAWĘ NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
DO SZKÓŁ POWIATU KRAKOWSKIEGO
(Numer referencyjny: PCREiDN.271.3/2020)

Szczegóły ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1732570,dostawa-niektorych-materialow-dydaktycznych-do-szkol-powiatu-krakowskiego.html

Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego.

Szczegóły:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1716842,dostawa-materialow-dydaktycznych-do-szkol-powiatu-krakowskiego.html

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na seminarium:
“Wykorzystanie narzędzi z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego”.

Termin: 27 stycznia 2020 r., godz. 11:00 – 14:00 w ZSTE w Skawinie, ul. Kopernika 13 (dojazd z Krakowa autobusami: 243, 253, 263, 283, 773)

Zakres tematyczny:

  • Szkolne poradnictwo zawodowe.
  • Portfolio Europass – informacje ogólne oraz warsztat w pracowni komputerowej.
  • Pakiet: “Papiery do kariery” – informacje ogólne oraz ćwiczenia praktyczne
    na bazie scenariuszy z pakietu.

 

Adresaci: szkolni doradcy zawodowi i nauczyciele pełniący funkcję szkolnych doradców zawodowych.

Zgłoszenia: e-mail: centrum.edu@powiat.krakow.pl lub pod nr tel: 12 357-75-71

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Konieczne zgłoszenie do 23 stycznia 2020 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Planujemy, że seminarium zainicjuje działalność sieci współpracy
nauczycieli doradców edukacyjno – zawodowych.

Zapraszamy doradców edukacyjno – zawodowych do udziału w sieci współpracy.

 

  • Seminarium organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie zorganizowane dla doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli:

“LEKCJE Z ZUS”

Czytaj dalej