Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej projektów

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie otwiera nabór na stanowisko
koordynatora merytorycznego/ koordynatorki merytorycznej projektów

Termin składania dokumentów 3 czerwca 2020 godz. 14.00

Szczegóły ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1764693,nabor-na-wolne-stanowisko-koordynator-merytorycznykoordynatorka-merytoryczna-projektow.html

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej projektów

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie otwiera nabór na stanowisko
koordynatora merytorycznego/ koordynatorki merytorycznej projektów

Termin składania dokumentów 11 marca 2020 godz. 14.00

Szczegóły ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1733738,nabor-na-wolne-stanowisko-koordynator-merytorycznykoordynatorka-merytoryczna-projektow.html

Przetarg na dostawę niektórych materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na
DOSTAWĘ NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
DO SZKÓŁ POWIATU KRAKOWSKIEGO
(Numer referencyjny: PCREiDN.271.3/2020)

Szczegóły ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1732570,dostawa-niektorych-materialow-dydaktycznych-do-szkol-powiatu-krakowskiego.html

Dostawa materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego.

Szczegóły:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1716842,dostawa-materialow-dydaktycznych-do-szkol-powiatu-krakowskiego.html

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/228-229

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie
 ogłasza niniejsze zapytanie ofertowe w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pełnienie funkcji kierownika-koordynatora dwóch projektów Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, nr projektu RPMP.10.02.01-12-0228/16 oraz Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, nr projektu zapytanie_ofertowe RPMP.10.02.01-12-0229/16.

zapytanie_ofertowe 

formularz _ofertowy

Informacja o udzieleniu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podst. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym na podst. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych nr referencyjny 5/2019 Organizacja kursów zawodowych w ramach projektów “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie” oraz “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie”

SIWZ – załacznik 1 – formularz ofertowy SIWZ – załacznik 3 – oświadczenie SIWZ – załacznik 4 – wykaz usług SIWZ – załącznik 2 – opis przedmiotu zamówienia SIWZ – załącznik 5 – wzór umowy SIWZ_5_2019SIWZ_5_2019 

Zmiana godzin urzędowania Zamawiającego 24 grudnia

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

SIWZ – załącznik 2 – opis przedmiotu zamówienia_korekta

Informacja z otwarcia ofert_2019_12_27

Ogloszenie_o_wyniku_postepowania