Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego (szkolenie odbywa się w grupach według stopni awansu zawodowego).

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenia dot. awansu zawodowego.

Program:

 • Planowanie rozwoju zawodowego w okresie stażu
 • Dokumentowanie przebiegu stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
 • Informacje o wymaganej dokumentacji.
 • Wzór sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego.
 • Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej/ egzaminacyjnej.

Czytaj dalej

Bezpieczna szkoła.

Program:

 • Prawa i obowiązki nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
  w placówce oświatowej.
 • Odpowiedzialność pracownicza, karna i dyscyplinarna nauczycieli.
 • Rekomendacje MEN w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN

ABC zawodu nauczyciela.

Program:

 • Prawo oświatowe – podstawowe zagadnienia.
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
 • Podstawowe dokumenty pracy dydaktycznej nauczyciela – podstawa programowa a program nauczania.
 • Interesująca lekcja – celowość tworzenia konspektów lekcji, jak przygotować dobry konspekt lekcji.
 • Awans zawodowy nauczyciela stażysty. Planowanie własnego rozwoju zawodowego.

Liczba godzin dydaktycznych:  8 (dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne).

Koszt: 200 PLN

Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego (szkolenie odbywa się w grupach według stopni awansu zawodowego).

Program:

 • Planowanie rozwoju zawodowego w okresie stażu.
 • Dokumentowanie przebiegu stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
 • Informacje o wymaganej dokumentacji.
 • Wzór sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego.
 • Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej/ egzaminacyjnej.

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne, drugie spotkanie w formie konsultacji zgodnie z potrzebami uczestników).

Koszt: 200 PLN za udział w szkoleniu wraz z konsultacjami (100 PLN za udział w szkoleniu bez konsultacji).