Szkolenia wyjazdowe dla grup zorganizowanych.

Zapewniamy:

  • Pełną organizację szkolenia – tematyka do uzgodnienia, materiały szkoleniowe, odpowiednie warunki.
  • Transport
  • Nocleg
  • Wyżywienie, ubezpieczenie na czas trwania wyjazdu.

Cena szkolenia będzie uzgadniana na podstawie wymagań zamawiającego.

Opłaty:

Szkolenia: opłatę należy uiścić przelewem na podstawie wystawionej faktury
– prosimy o wcześniejsze podanie dokładnych danych.

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: opłatę należy uiścić po odbytych zajęciach na podstawie faktury.

nr konta: 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Zaświadczenia:

Po ukończeniu danej formy uczestnik otrzymuje zaświadczenie
lub certyfikat, w zależności od jej rodzaju.

Szkolenia rad pedagogicznych

Zapewniamy:

  • Tematykę szkolenia z oferty zawartej w informatorze na rok szkolny 2019/ 2020 lub tematykę określoną przez zamawiającego.
  • Szczegółowe określenie potrzeb szkoleniowych rady pedagogicznej przez specjalistę ds. organizacji szkoleń w zakresie tematyki, liczby godzin, formy szkolenia itp.
  • Dostosowanie formy szkolenia do potrzeb zamawiającego (wykład, seminarium, dyskusja, warsztaty).

Cennik szkoleniowych rad pedagogicznych:

Liczba godzin dydaktycznych Koszt
3 godziny 600 PLN
4 godziny 750 PLN
5 godzin 900 PLN
10 godzin 1 500 PLN
15 godzin 2 000 PLN

Opłaty:

Szkolenia: opłatę należy uiścić przelewem na podstawie wystawionej faktury
– prosimy o wcześniejsze podanie dokładnych danych.

Szkoleniowe Rady Pedagogiczne: opłatę należy uiścić po odbytych zajęciach na podstawie faktury.

nr konta: 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Zaświadczenia:

Po ukończeniu danej formy uczestnik otrzymuje zaświadczenie
lub certyfikat, w zależności od jej rodzaju.