Edukacja antydyskryminacyjna. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkole

Adresat:

Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i dyrektorzy szkół

Cele szkolenia:

– Promowanie demokracji, praw człowieka oraz stosowania prawa, wśród nauczycieli, wychowawców i pedagogów

– Rozwój kompetencji związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, przejawiającej się w formie mowy nienawiści

– Upowszechnianie praktyk zapobiegających przejawom nierówności, dyskryminacji i mowie nienawiści w szkole

– Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci, poprzez edukację o prawach człowieka

– Rozwijanie sieci wspomagania uczniów i wspierania nauczycieli w szkole, w zakresie promowania demokracji, praw człowieka i stosowania prawa w edukacji

Miejsce szkolenia:

Starostwo Powiatowe Al. J.Słowackiego 20 s.100, Kraków

Rekrutacja:

Edukacja antydyskryminacyjna. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkole

Szkolenie pt „Edukacja antydyskryminacyjna. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkole”  jest dedykowane dyrektorom, nauczycielom i pedagogom szkolnym.

  • Promowanie demokracji, praw człowieka oraz stosowania prawa, wśród nauczycieli, wychowawców i pedagogów
  • Rozwój kompetencji związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji, przejawiającej się w formie mowy nienawiści
  • Upowszechnianie praktyk zapobiegających przejawom nierówności, dyskryminacji i mowie nienawiści w szkole
  • Rozwijanie sieci wspomagania uczniów i wspierania nauczycieli w szkole, w zakresie promowania demokracji, praw człowieka i stosowania prawa w demokracji
  •  Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci, poprzez edukację o prawach człowieka

 

Ceny do uzgodnienia w zależności od liczby uczestników oraz ilości godzin.    Zgłoszeń można dokonać poprzez formularz grupowy.