Skuteczna profilaktyka uzależnień z uwzględnieniem dopalaczy

Adresat: nauczyciele i wychowawcy

Zakres

 • Dopalacze mity i fakty
 • Jak skutecznie walczyć z uzależnieniem ?
 • Co sprawia ,że młody człowiek szuka uzależnień ?

Liczba godzin: 4

Koszt: : 80 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Jak rozwijać myślenie krytyczne dzięki narzędziom TOC?

Zakres:

Kurs e-learningowy lub stacjonarny przeznaczony dla nauczycieli przedmiotowych wszystkich poziomów edukacyjnych chcących doskonalić swój warsztat pracy w zakresie innowacyjnych metod nauczania – rozwoju myślenia krytycznego   oraz stosowania narzędzi TOC

 Cele kursu: zapoznanie nauczycieli z myśleniem krytycznym oraz z  „Narzędziami TOC”. Określenie sposobów wdrażania i codziennego stosowania narzędzi TOC. Podniesienie efektywności nauczania przedmiotów na wszystkich poziomach edukacyjnych

Czas trwania kursu: 40 godz

Koszt: 800 PLN

Uczestnicy otrzymują Międzynarodowy certyfikat TOCFE

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków

 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

 

Portfolio jako metoda dochodzenia do kwalifikacji zawodowych i doskonalenia kompetencji zawodowych.

Kurs doskonalący dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Cel ogólny: przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do wprowadzenia do praktyki szkolnej metody portfolio, która wspomaga proces kształcenia zawodowego poprzez nabywanie, kształtowanie i rozwijanie kompetencji zawodowych.

Czas trwania kursu: 10 godz.

Koszt: 160 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

WebQuest – najnowsza na świecie metoda nauczania – uczenia się kształtująca różnorodne umiejętności (w tym ICT)

Kurs doskonalący stacjonarny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Cel kursu: przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych do wprowadzenia do praktyki szkolnej metody WebQuest najnowszej na świecie metody nauczania – uczenia się kształtującej różnorodne umiejętności (głównie umiejętności ICT).

Czas trwania kursu: 15 godz.

Koszt: 200 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Tworzenie zadań kształtujących i sprawdzających efekty kształcenia podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Kurs doskonalący blended – learningowy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Cel kursu: świadome kształtowanie i sprawdzanie efektów kształcenia podstawy programowej kształcenia w zawodach u uczniów, a dzięki temu skuteczniejsze przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Czas trwania kursu:

20 godz. (szkolenie stacjonarne – 10 godz., szkolenie na platformie e-learningowej – 10 godz.)

Koszt: 250 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Wykorzystanie narzędzi TIK do wzbogacenia procesu edukacyjnego (Power Point, PREZI, Publisher, ABBY, Picasso, Movi Maker)

Adresat: zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy, rady pedagogiczne, zespoły przedmiotowe

Zakres:

 • Jak wykorzystać TIK w szkole? Metodyka pracy ze sprzętem mobilnym
 • Nowoczesne i dynamiczne prezentacje – jak wykorzystać PREZI?
 • Zastosowanie programów Power Point, Publisher, ABBY, Picasso i Movi Maker
 • Dziennik elektroniczny jako narzędzie komunikacji z uczniami i rodzicami

Liczba godzin: 18

Koszt: 200 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

 

Kompetencje czytelnicze – odbiór tekstu nieliterackiego i literackiego w szkole ponadgimnazjalnej

Adresat: nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Zakres:

 • Charakterystyka i odbiór tekstów nieliterackich oraz literackich
  na czwartym etapie kształcenia polonistycznego
 • Rola literatury popularnej w propagowaniu czytelnictwa
 • Trafny wybór pozycji książkowych w ciągu trzech lat nauki
 • Wykorzystanie e-booka i audiobooka w propagowaniu czytelnictwa
 • Od filmu do książki- rola ekranizacji w budzeniu i kształtowaniu zainteresowań czytelniczych

Liczba godzin: 8

Koszt: 120 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Kompetencje czytelnicze – odbiór tekstu nieliterackiego i literackiego w gimnazjum

Adresat: nauczyciele języka polskiego w gimnazjach

Zakres:

 • Charakterystyka i odbiór tekstów nieliterackich oraz literackich na trzecim etapie kształcenia polonistycznego
 • Rola literatury popularnej i młodzieżowej w propagowaniu czytelnictwa
 • Trafny wybór pozycji książkowych z literatury młodzieżowej i popularnej oraz wskazanych tekstów z kanonu klasyki
 • Czy komiks może być narzędziem w propagowaniu czytelnictwa?
 • E-booki i audiobooki w pracy nauczyciela

Liczba godzin: 8

Koszt: 120 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Kompetencje czytelnicze – odbiór tekstu nieliterackiego i literackiego w szkole podstawowej

Adresat: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

Zakres:

 • Charakterystyka i odbiór tekstów nieliterackich oraz literackich na drugim etapie kształcenia polonistycznego
 • Jak wybierać lektury, aby uczniowie je czytali? Upodobania czytelnicze uczniów
 • Wykorzystanie e-booka i audiobooka w propagowaniu czytelnictwa
 • Rola literatury popularnej w propagowaniu czytelnictwa

Liczba godzin: 8

Koszt: 120 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001

Projektowanie i realizacja innowacji pedagogicznej w praktyce szkolnej

Kurs e-learningowy

Cele kursu: podniesienie jakości kształcenia i/lub wychowania w danej szkole/placówce oświa­towej poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych .

Liczba godzin: 30 – Liczba godzin obejmuje opracowanie koncepcji innowacji pedagogicznej i włączenie zmian do programu nauczania (lub utworzenie nowego programu nauczania) oraz opracowanie kompletu dokumentów do złożenia w Kuratorium Oświaty w Krakowie

Koszt: 300 PLN

Rady Pedagogiczne: Cena do uzgodnienia.

Rekrutacja:

Formularz zgłoszeniowy online (indywidualny)
Formularz zgłoszeniowy doc (indywidualny)

Formularz zgłoszeniowy online (grupowy)
Formularz zgłoszeniowy doc (grupowy)

 • planowy termin rozpoczęcia kursu: po zgłoszeniu się 15 osób
 • Fax 12 269 46 60
 • Poczta elektroniczna: centrum.edu@powiat.krakow.pl
 • Wysyłka na adres:
  Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
  ul. Piłsudskiego 29
  31-111 Kraków
 • wpłata na konto nr 44 1560 0013 2568 2819 1827 0001