Studia podyplomowe

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
oraz
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Serdecznie zapraszają na studia podyplomowe:

  1. Przygotowanie pedagogiczne:Psychologiczno-pedagogiczne
    i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela” więcej informacji:  Psychologiczno-pedagogiczne przygotowanie- studia podyplomowe
  2. „Oligofrenopedagogika z diagnozą i elementami terapii pedagogicznej” więcej informacji: Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe
  3. ,,Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej” – więcej informacji: wczesne nauczanie języka angielskiego – studia podyplomowe
  4. ,,Resocjalizacja i profilaktyka uzależnień” więcej informacji Resocjalizacja i profilaktyka uzależnień 

    karta  zgłoszenia na studia podyplomowe : Karta-zgłoszenia studia podyplomowe