ORGANIZACJA DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

OPIS STUDIÓW:

Przygotowanie nauczycieli do udzielania w szkole lub placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz wspierania rodziców ucznia i innych nauczycieli/specjalistów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2017r

KOSZT:2900,00 PLN

LICZBA SEMESTRÓW:2.LICZBA GODZIN:330h /w tym 150 h praktyka w dowolnej placówce lub szkole/

MIEJSCE ZAJĘĆ: Starostwo powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20

PROPONOWANY HARMONOGRAM: sobota, niedziela  lub piątek, sobota, niedziela co drugi weekend

REKRUTACJA:/termin składania dokumentów/20 września 2017 r/

Oligofrenopedagogika z diagnozą i elementami terapii pedagogicznej

OPIS STUDIÓW:

Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi z różnymi deficytami i dysfunkcjami rozwojowymi oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Zdobywa kwalifikacje z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej i uzyskuje tytuł pedagoga terapeuty i pedagoga wspierającego.

Warunek: wcześniejsze  ukończenie studiów magisterskich kierunkowych.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2017r

KOSZT:3000,00 PLN

LICZBA SEMESTRÓW:3.LICZBA GODZIN:330h /w tym 150 h praktyka w dowolnej placówce lub szkole/

MIEJSCE ZAJĘĆ: Starostwo powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20

PROPONOWANY HARMONOGRAM: sobota, niedziela  lub piątek, sobota, niedziela co drugi weekend

REKRUTACJA:/termin składania dokumentów/20 września 2017

Biuro Rekrutacji:
Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków

Kwalifikacyjne Pedagogiczne /Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela/

OPIS STUDIÓW:

Absolwenci studiów magisterskich zainteresowani podjęciem pracy w charakterze nauczyciela lub wykładowcy. Warunek ukończenie studiów magisterskich kierunkowych./

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2017r

KOSZT: 2500,00 PLN

LICZBA SEMESTRÓW:3.LICZBA GODZIN:330h /w tym 150 h praktyka w dowolnej placówce lub szkole/

MIEJSCE ZAJĘĆ: Starostwo powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20

PROPONOWANY HARMONOGRAM: sobota, niedziela  lub piątek, sobota, niedziela co drugi weekend

REKRUTACJA:/termin składania dokumentów/20 września 2017 r/

Biuro Rekrutacji:
ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków

Zarządzanie w oświacie /we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie /

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: październik 2017r

KOSZT: 2200,00 PLN

LICZBA SEMESTRÓW:2.LICZBA GODZIN:330h /w tym 150 h praktyka w dowolnej placówce lub szkole/

MIEJSCE ZAJĘĆ: Starostwo powiatowe w Krakowie, Al. Słowackiego 20

PROPONOWANY HARMONOGRAM: sobota, niedziela  lub piątek, sobota, niedziela co drugi weekend

REKRUTACJA:/termin składania dokumentów/20 września 2017 r/

Biuro Rekrutacji:
ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków