Uwaga

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.2017 biuro PCREiDN w Krakowie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 594706-N-2017 z dnia 2017-10-02 r. 

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w KrakowieDostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Projekt RPMP.10.02.01-12-0229/16

Załączniki:
Zmiany w zamówieniu: 
Link Urząd Zamówień Publicznych po zmianach: https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie/p,Y29udGVudDoxMzcxMDUz.html
Informacja z otwarcia ofert:
Oświadczenie – Grupa Kapitałowa:

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr PCREiDN.271.229.3/2017 pn. „Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie”.

Szkolenie: Zastosowanie Metody Aktywnego Słuchania Batti Strauss w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

TERMIN: 18 PAŹDZIERNIK 2017, GODZINY OD 15:00 DO 18:45

UWAGA zmieniono miejsce szkolenia: 

MIEJSCE SZKOLENIA: STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE,
AL. SŁOWACKIEGO 20, SALA 100

MIEJSCE SZKOLENIA: ul. Piłsudskiego 29, I piętro sala konferencyjna

Adresat: nauczyciele i studenci kierunków pedagogicznych, szczególnie pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

Czytaj dalej