Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, zwane w dalszej części Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony pn. ” Dostawa wyposażenia w sprzęt informatyczny pracowni szkolnych”.

Dokumenty do pobrania:

SCZ_siwz5_z1_formularz

SCZ_siwz5_z2_oswiadczenie

SCZ_siwz5_z3_umowa

SCZ_siwz5_z4_opis

SCZ_siwz5

https___bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, przedstawia informację z otwarcia ofert postępowaniu przetargowym pn.  Dostawa wyposażenia w sprzęt informatyczny pracowni szkolnych”.

Informacja_z_otwarcia_ofert_20171211

Oswiadczenie_Grupa_Kapitalowa_20171211

Bezpłatne warsztaty

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy,

w imieniu Powiatu Krakowskiego

serdecznie zapraszamy

na bezpłatne warsztaty

organizowane w ramach programu:

„Bezpieczny Powiat Krakowski” pod tytułem AGRESJA W SIECI,

BRAK WOLNYCH MIEJSC

które odbędą się w dniu 17.11.12017 r.  w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Krakowie,
Słowackiego 20, I piętro, sala 100, godz. 13:00.

Czytaj dalej

Ogłoszenie nr 611374-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  Tak

Czytaj dalej