Wybór najkorzystniejszych ofert wyłonionych postępowanie PCREiDN.271.228-229.5/2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia w sprzęt informatyczny pracowni szkolnych ”.

Działając na podstawie art. 92ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający, Powiat Krakowski – Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli (PCREiDN) w Krakowie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 29, informuje o:

Wybór najkorzystniejszych ofert wyłonionych postępowanie PCREiDN.271.228-229.5/2017 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa wyposażenia w sprzęt informatyczny pracowni szkolnych ”.

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,m,57485,zamowienia-publiczne.html

Szkolenie: „ Najważniejsze zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w 2018 r”

TERMIN: 24 STYCZNIA 2018, GODZINY OD 16:00 DO 20:00

MIEJSCE SZKOLENIA: STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE Al.SŁOWACKIEGO 20, SALA 100.

Adresat: dyrektorzy ,nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy oraz studenci kierunków pedagogicznych.

Program:

  • Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela.
  • Zmiany w zasadach realizacji awansu zawodowego.
  • Zmiany w zasadach udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
  • Likwidacja niektórych dodatków do wynagrodzenia.
  • Nowe pensum dla niektórych stanowisk nauczycieli.
  • Zmiany w zasadach wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

Czytaj dalej