NOWY Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w 2018r. – zmiany i nowości

Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych w 2018r.

Szkolenie odbędzie się dnia 20.03.2018 roku w godzinach 10:00 – 14:15

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100. Czytaj dalej

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na ”Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych”.

PCREiDN.271.228-229.1/2018                                                        Kraków, 26.02.2018r.

Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, zwane w dalszej części Zamawiającym, przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych”.

Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie: Ochrona Danych Osobowych w placówce według nowego rozporządzenia UE oraz zadania inspektora ochronnych danych – warsztat praktyczny z wdrożenia systemu ochrony danych.

Szkolenie odbędzie się dnia 05.03.2018 roku w godzinach 9:00 – 15:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

Prowadzący szkolenie to doświadczony edukator i doradca w oświacie, ekonomista, strateg, konsultant, doradca i trener zarządzania administracją i firmą, coach biznesowy.

Czytaj dalej

Oferta szkoleń dla Rad Pedagogicznych

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie przedstawia Państwu Dyrektorom i Radom Pedagogicznym wybrane tematy szkoleń. Terminy do uzgodnienia. Inne propozycje znajdują się w Informatorze zamieszczonym na stronie www.centrum.edu.powiat.krakow.pl

Proponujemy również organizację wyjazdowych konferencji dla Rad Pedagogicznych.

Czytaj dalej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie we współpracy z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

ogłasza nabór na studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek a także w administracji samorządowej w obszarze edukacji i oświaty.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: 23 marca 2018 r

Czytaj dalej