Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn “Kursy zawodowe kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych”

PCREiDN.271.228-229.2/2018                                                        Kraków, 30.03.2018r.

Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, zwane w dalszej części Zamawiającym, przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Kursy zawodowe kelner, barman, barista dla szkół zawodowych”.

Czytaj dalej

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie

ogłasza nabór na studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek a także w administracji samorządowej w obszarze edukacji i oświaty.

TERMIN ROZPOCZĘCIA: przesuwamy termin rozpoczęcia studiów na kwiecień 2018 r

Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na organizację kursów zawodowych kelner, barista, barman dla uczniów szkół zawodowych.

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na realizację kursów zawodowych kelnera, baristy i barmana dla uczniów szkół zawodowych. Specyfikacja oraz szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1792573

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1792574

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1792575

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1792578

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1792579

 

 

Wyniki przetargu nieograniczonego na Kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół zawodowych

Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, zwane w dalszej części Zamawiającym, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. “Kurs Prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół zawodowych” wygrała:

Dorota Grzywnowicz Imbramowice 13, 32-353 Trzyciąż.

Kwota realizacji:

Część 1: 30.980,00 PLN

Część 2: 30.980,00 PLN

Część 3: 30.980,00 PLN

Czytaj dalej