Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady praktyczne

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie: Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady praktyczne.

Szkolenie odbędzie się dnia 23.05.2018 roku w godzinach 17:00 – 20:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

Ramowy Program Szkolenia:

Czytaj dalej

Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego – porady praktyczne

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie: Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – porady praktyczne

Szkolenie odbędzie się dnia 21.05.2018 roku w godzinach 17:00 – 20:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

Ramowy Program Szkolenia:

Czytaj dalej

Kurs na kierowników wypoczynku

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na : Kurs na kierowników wypoczynku

Uprawnienia do prowadzenia kolonii, półkolonii, obozów itp.

Szkolenie kierowane jest do nauczycieli, czynnych instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza włącznie lub innych osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i przynajmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Czytaj dalej

Zastosowanie kodowania w zabawach muzyczno – ruchowych

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie: Zastosowanie kodowania w zabawach muzyczno – ruchowych.

Szkolenie odbędzie się dnia 17.05.2018 roku w godzinach 17:00 – 20:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

szkolenie poprowadzi: Bernadeta Kosztyła

Czytaj dalej

Przyroda zakodowana w muzyce, ruchu i rysunku

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie: Przyroda zakodowana w muzyce, ruchu i rysunku

Szkolenie odbędzie się dnia 26.04.2018 roku w godzinach 17:00 – 20:00

w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

szkolenie poprowadzi: Bernadeta Kosztyła

Czytaj dalej

Wyniki przetargu nieograniczonego na Kursy zawodowe kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych.

Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, zwane w dalszej części Zamawiającym, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kursy zawodowe kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych” wygrali:

 

Część 1: EDUKATOR Limanowski Ośrodek Szkoleniowy Paweł Dudczyk 34-654 Mącina 211.

Część 2: Krakowska Szkoła Barmanów – Piotr Dziadkowiec, ul. Urzędnicza 19/I, 30-051 Kraków.

Część 3: Krakowska Szkoła Barmanów – Piotr Dziadkowiec, ul. Urzędnicza 19/I, 30-051 Kraków.

https://bip.malopolska.pl/api/files/1822099