ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
we współpracy
z Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
ogłasza nabór na studia podyplomowe:
ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
OPIS STUDIÓW:
Studia podyplomowe przeznaczone dla osób ubiegających się o stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, a także w administracji samorządowej w obszarze edukacji i oświaty.