Konkurs dla nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych powiatu krakowskiego na scenariusz lekcji: „Internet – twój przyjaciel czy wróg?”

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza konkurs dla nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych powiatu krakowskiego na scenariusz lekcji pt: „Internet – twój przyjaciel czy wróg?”

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać za pomocą karty zgłoszenia do konkursu znajdującej się poniżej.

konkurs – regulamin

Karta zgłoszenia do konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie – nagrody czekają!

 

 

Szkolenie „Ocena pracy nauczyciela i procedury awansu zawodowego nauczyciela obowiązujące od 1 września 2018 r.”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Ocena pracy nauczyciela i procedury awansu zawodowego nauczyciela obowiązujące od 1 września 2018 r.”

Kraków, 21 sierpnia 2018r. w godz. od 10.00  do 15.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy al. Słowackiego 20 w Krakowie.
Szkolenie prowadzić będzie :

Pani Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Program Szkolenia:

  1. Charakterystyka zapisów dotyczących oceny pracy nauczyciela zawartych w ustawie – Karta Nauczyciela.

  2. Warunki otrzymania przez nauczyciela dodatku za wyróżniającą pracę.

  3. Analiza szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela zgodnie z rozp. MEN z dnia 29 maja 2018 r. w tej sprawie (poz. 1133).

  4. Regulamin dyrektora szkoły określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli – propozycja zapisów.

  5. Przykłady wzorów pism do wykorzystania przez dyrektor szkoły lub radę pedagogiczną:

Czytaj dalej