Zabawy dramowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program:

 • Rola dramy w wychowaniu i edukacji małego dziecka.
 • Poziomy dramy według G. Boltona.
 • Wybrane techniki dramowe.
 • Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w zakresu działań dramowych.
 • Zestaw zabaw z pierwszego poziomu piramidy klasyfikacyjnej.

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne).

Koszt:   200 PLN

Aktywne metody rozwijania komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym.

Program:

 • Metody i formy pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, między innymi: C. Freineta, E. Mendozy, M.Montessori, de Bono, Bricolage. Indywidualne oddziaływanie nauczyciela na rozwój dziecka.
 • Praktyczne opracowywanie scenariuszy zabaw, sytuacji edukacyjnych w oparciu o omawiane metody pracy.

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne).

Koszt:   200 PLN

Metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin.

Program:

 • Główne założenia Metody „Opowieści Ruchowej”.
 • Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Rola muzyki, ruchu i słowa w rozwoju małego dziecka.
 • Zastosowanie zabaw muzyczno-ruchowych w procesie wychowanie przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.
 • Tworzenie autorskich rozwiązań słowno-ruchowych z uwzględnieniem możliwości i potrzeb grup dziecięcych.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN

„Kto Ty jesteś – Polak mały” – kształtowanie postaw patriotycznych w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Program:

 • Cele wychowania patriotycznego.
 • Treści patriotyczne w podstawie programowej kształcenia ogólnego
  dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Pojęcia: wychowanie, patriotyzm, wartości, moralność, prawo, ojczyzna, mała ojczyzna.
 • Rola przedszkola we współczesnej edukacji. Wykorzystanie metod edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w kształtowaniu postaw patriotycznych dziecka.
 • Wymiana dobrych praktyk uczestników szkolenia: zabawy, zajęcia plastyczne, ruchowe, dramowe i inne.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN

Nowatorskie metody pracy z uczniem młodszym.

Program:

 • Różne metody pracy z dzieckiem młodszym.
 • Edukacja przez ruch według Doroty Dziamskiej.
 • Metoda Krakowska Jagody Cieszyńskiej.

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne).

Koszt:   200 PLN

Nasza sugestia: Szkolenia „Zastosowanie metody C. Orffa w codziennej pracy nauczyciela edukacji elementarnej.”  i „Nowatorskie metody pracy z uczniem młodszym” mogą stanowić cykl szkoleniowy. W przypadku wykupienia obydwu szkoleń cena łączna wynosi 250 PLN.

Zastosowanie metody C. Orffa w codziennej pracy nauczyciela edukacji elementarnej.

Program:

 • Główne założenia metody Carla Orffa.
 • Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Funkcje muzyki i ruchu w rozwoju małego dziecka.
 • Zestaw zabaw muzyczno-ruchowych w codziennej pracy nauczyciela.
 • Tworzenie scenariuszy zajęć dla dzieci w wieku 3 – 8 lat.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN

Techniki relaksacyjne w codziennej pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Program:

 • Rola technik relaksacyjnych w rozwoju małego dziecka.
 • Utwory muzyczne w zabawach relaksacyjnych.
 • Zestaw ćwiczeń i zabaw dla dzieci.
 • Relaksacja dziecka w przedszkolu/szkole.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koszt:   100 PLN

Innowacja pedagogiczna i eksperyment w przedszkolu. Od planowania do ewaluacji.

Program:

 • Podstawa prawna innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 • Rodzaje innowacji pedagogicznych.
 • Opracowanie projektu innowacji w przedszkolu.
 • Model „Wielkiej Piątki”- cechy osobowości sprzyjające pracy zespołowej.
 • Metody i techniki ewaluacji eksperymentów oraz innowacji.
 • Proces zmiany w organizacji, istota zarządzania innowacjami.

Liczba godzin dydaktycznych: 8 (dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne).

Koszt:   200 PLN