Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na organizację kursów kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację kursów kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych.

https://bip.malopolska.pl/api/files/2023131

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na prawo jazdy kat. B dla uczniów szkół zawodowych.

Podkrakowskie Centrum Eozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół zawodowych wybrano następującą ofertę:

Na realizację wszystkich trzech części:

Dorota Grzywnowicz

32-045 Sułoszowa

ul. Olkuska 293

Część 1 – 15.190,00zł

Część 2 – 6.076,00zł

Część 3 – 6.076,00zł

https://bip.malopolska.pl/api/files/2022969

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na kursy kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zamieszcza informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursów kelner, barman, barista dla uczniów szkół zawodowych.

Szczegóły w załączniku.

https://bip.malopolska.pl/api/files/2017257

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na organizację kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół zawodowych.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zamieszcza informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na organizację kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół zawodowych.

Szczegóły w załączniku.

https://bip.malopolska.pl/api/files/2017264

Kursy kelnerski, barmański i baristy dla uczniów szkół zawodowych.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na organizację kursów: kelner, barman i barista dla uczniów szkół zawodowych. Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursów kelner, barman i barista dla uczniów dwóch szkół zawodowych w Skawinie i Czernichowie. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis oraz dokumentacja wymagana do udziału w przetargu znajduje się w załącznikach.

https://bip.malopolska.pl/api/files/2009127

https://bip.malopolska.pl/api/files/2009128

https://bip.malopolska.pl/api/files/2009129

https://bip.malopolska.pl/api/files/2009130

https://bip.malopolska.pl/api/files/2009131

 

Przetarg nieograniczony na kurs prawa jazdy kat.B dla uczniów szkół zawodowych

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na organizację kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół zawodowych.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja kursu prawa jazdy kat. B z egzaminem państwowym i badaniami lekarskimi dla uczniów dwóch szkół zawodowych w Skawinie i Czernichowie oraz uczniów jednej szkoły ponadgimnazjalnej w Giebułtowie. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis oraz dokumentacja wymagana do udziału w przetargu znajduje się w załącznikach.

https://bip.malopolska.pl/api/files/2008745

https://bip.malopolska.pl/api/files/2008746

https://bip.malopolska.pl/api/files/2008748

https://bip.malopolska.pl/api/files/2008750

https://bip.malopolska.pl/api/files/2008751