Dziecko nieśmiałe, zahamowane, lękowe i depresyjne – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej”.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na szkolenie:

Dziecko nieśmiałe, zahamowane, lękowe i depresyjne – podstawy pracy wychowawczej i terapeutycznej”.

Ramowy Program Szkolenia:

  1. Współczesne koncepcje psychologii rozwojowej mające wpływ na funkcjonowanie dziecka.
  2. Specyfika rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym.
  3. Zaburzenia emocjonalne u dzieci.
  4. Metody wspierania rozwoju dziecka z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi.
  5. Umiejętność wspierania dzieci w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.
  6. Podstawy pracy terapeutycznej i wychowawczej w pracy z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi.

Szkolenie odbędzie się dnia 06.06.2019 w godzinach 14:30 – 17:30 w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – sala 100.

Przerwa kawowa w trakcie szkolenia.

Każdy uczestnik otrzyma:  zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Liczba godzin: 4

Cena: 90 PLN

Zgłoszenia:  centrum.edu@powiat.krakow.pl