Zmiany w kształceniu zawodowym – szkolenia dla rad pedagogicznych

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli proponuje szkolenia dla rad pedagogicznych z tematyki związanej z wprowadzanymi zmianami kształcenia zawodowego.

Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w roku szkolnym 2019/2020

Zagadnienia tematyczne:

 1. Założenia reformy kształcenia branżowego
 2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
 3. Branże zawodowe
 4. Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
 5. Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w 4, 5-letnim technikum, w branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej
 6. Założenia budowy programów nauczania opracowanych przez szkoły
  w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
 7. Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Czas szkolenia: 120 minut

Wdrażanie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w roku szkolnym 2019/2020

Zagadnienia tematyczne:

 1. Założenia reformy kształcenia branżowego
 2. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
 3. Branże zawodowe
 4. Budowa podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
 5. Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w 4, 5-letnim technikum, w branżowej szkole I stopnia dla absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej
 6. Założenia budowy programów nauczania opracowanych przez szkoły
  w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
 7. Dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
 8. Staże zawodowe dla uczniów technikum i uczniów branżowej szkoły I stopnia nie będących młodocianymi pracownikami
 9. Szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Czas szkolenia: 150 minut

Szczegółowe informacje można uzyskać:  12/ 357 75 71 lub centrum.edu@powiat.krakow.pl