“Szkoła i placówka oświatowa w sytuacjach kryzysowych”

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie konferencją. Ze względu na brak miejsc zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń. Zapraszamy do śledzenia naszej oferty.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

w Krakowie

oraz

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego

w Krakowie

zapraszają

dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

w dniu 30 września 2019 na konferencję:

„Szkoła i placówka oświatowa  w  sytuacjach  kryzysowych”.

Czytaj dalej

Seminarium: Mobilność, partnerstwa, innowacje – w jaki sposób FRSE wspiera kadrę dydaktyczną szkół i placówek oświatowych oraz uczniów w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W dniu 17 września 2019 roku odbyło się w Starostwie Powiatowym w Krakowie seminarium dotyczące programu Erasmus+. Organizatorem spotkania było Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W programie poruszone zostały zagadnienia dotyczące kształcenia zawodowego, mobilności uczniów i kadry dydaktycznej w ramach Akcji KA1 oraz partnerstwa strategicznego w ramach Akcji KA2.

Przedstawione zostało również Portfolio Europass i jego rola w podnoszeniu jakości form doskonalenia zawodowego.

 

Zapytanie o cenę na obsługę prawną w obszarze prowadzenia postępowań w sprawach zamówień publicznych.

Zapytanie zostało zakończone.

ZAPYTANIE O CENĘ

W związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, ul. Piłsudskiego 29, 31-111 Kraków zamierza zlecić usługę na obsługę prawną w obszarze prowadzenia postępowań w sprawach zamówień publicznych.

Czytaj dalej

17.09.2019 roku zapraszamy na seminarium: Mobilność, partnerstwa, innowacje – w jaki sposób FRSE wspiera kadrę dydaktyczną szkół i placówek oświatowych oraz uczniów w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych*

Program
13.00 -13.05 Otwarcie seminarium – przedstawienie programu szkolenia – Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, Krajowe Centrum Europass
13.05 -14.35 Kształcenie zawodowe  – Mobilność uczniów i kadry dydaktycznej w ramach Akcji KA1 oraz partnerstwa strategiczne w ramach Akcji KA2 – Elżbieta Sokołowska, Erasmus+ Zespół Kształcenia i Szkolenia Zawodowego
14.35 – 15.00 Przerwa cateringowa
15.00 – 15.45 Portfolio Europass i jego rola w podnoszeniu jakości form doskonalenia zawodowego.

Pakiet edukacyjny „Papiery do kariery” – Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, KCE

Udział w seminarium jest bezpłatny. Konieczne zgłoszenie obecności.

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych zainteresowani planowaniem projektów mobilności i/lub partnerstw strategicznych
w ramach programów Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)
– Akcje KA1 i KA2 oraz Programu POWER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.

Termin: 17 września 2019 roku godz. 13:00-16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro.

Zgłoszenia: e-mail: centrum.edu@powiat.krakow.pl lub pod nr tel: 12 357 75 71

*Seminarium organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista – koordynator projektów “Małopolska Chmura Edukacyjna” w szkołach powiatu krakowskiego.

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista – koordynator projektów “Małopolska Chmura Edukacyjna” w szkołach powiatu krakowskiego.

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie BIP Centrum – odnośnik poniżej.

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1656708,nabor-na-stanowisko-urzednicze-specjalista-koordynator-projektu.html

Dokumenty należy składać w siedzibie Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w terminie do dnia 18 września 2019 roku do godziny 15:00.