Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista/ koordynator – kierownik projektów “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie” oraz “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie”

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista/ koordynator – kierownik projektów “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie” oraz “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie”

Wszystkie szczegóły oraz wymagania znajdują się na stronie BIP Centrum – odnośnik poniżej.

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1672737,nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-specjalistakierownik-koordynator-projektow-centrum-kompetencji-.html

Oferty można składać do sekretariatu Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w terminie do dnia 23 października 2019 roku do godziny 15:00.

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

     Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Krakowie

zapraszają

dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych

na konferencję w dniu 19 listopada 2019 r.

       „Wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży.
Przeciwdziałanie próbom samobójczym poprzez ocenę ryzyka próby
        samobójczej w wieku rozwojowym.”

Program konferencji:

Czytaj dalej