Zapytanie ofertowe nr 1/2019/228-229

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie
 ogłasza niniejsze zapytanie ofertowe w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pełnienie funkcji kierownika-koordynatora dwóch projektów Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, nr projektu RPMP.10.02.01-12-0228/16 oraz Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, nr projektu zapytanie_ofertowe RPMP.10.02.01-12-0229/16.

zapytanie_ofertowe 

formularz _ofertowy

Informacja o udzieleniu zamówienia

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

informuje, że w dniach:

24.12.2019 i 31.12.2019

siedziba firmy będzie czynna w godzinach: 7:30 – 12:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podst. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym na podst. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych nr referencyjny 5/2019 Organizacja kursów zawodowych w ramach projektów “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie” oraz “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie”

SIWZ – załacznik 1 – formularz ofertowy SIWZ – załacznik 3 – oświadczenie SIWZ – załacznik 4 – wykaz usług SIWZ – załącznik 2 – opis przedmiotu zamówienia SIWZ – załącznik 5 – wzór umowy SIWZ_5_2019SIWZ_5_2019 

Zmiana godzin urzędowania Zamawiającego 24 grudnia

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

SIWZ – załącznik 2 – opis przedmiotu zamówienia_korekta

Informacja z otwarcia ofert_2019_12_27

Ogloszenie_o_wyniku_postepowania