Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej projektów

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie otwiera nabór na stanowisko
koordynatora merytorycznego/ koordynatorki merytorycznej projektów

Termin składania dokumentów 11 marca 2020 godz. 14.00

Szczegóły ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1733738,nabor-na-wolne-stanowisko-koordynator-merytorycznykoordynatorka-merytoryczna-projektow.html

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na seminarium:
„Patriotyzm wczoraj, dziś  i w przyszłości”

Termin:   10 marca 2020 r. (wtorek)

Miejsce:  Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20, sala 100.

Program seminarium:

14.00-15.00  „Żołnierze  Wyklęci jako wzorzec patriotyzmu i obywatelskiej postawy”
– Kajetan Rajski (redaktor naczelny kwartalnika „Wyklęci”)

15.00-15.40 „Jak w dzisiejszej szkole można uczyć patriotyzmu? Wybrane przykłady projektów edukacyjnych realizowanych w szkole ponadpodstawowej.
– Andrzej Górniak (III LO w Krakowie)

15.40-15.50  Przerwa kawowa

15.50-16.30 „Jak w dzisiejszej szkole można uczyć patriotyzmu? Wybrane przykłady projektów edukacyjnych realizowanych w szkole ponadpodstawowej.
– Marek Jeleń (VIII LO w Krakowie).

Adresaci: nauczycie historii i wiedzy o społeczeństwie szkół Powiatu Krakowskiego, wychowawcy klas i inni zainteresowani nauczyciele.

Zgłoszenia: poprzez indywidualny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://pcreidn.powiat.krakow.pl/?page_id=700

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Konieczne zgłoszenie do 05 marca 2020 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przetarg na dostawę niektórych materiałów dydaktycznych do szkół Powiatu Krakowskiego

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony na
DOSTAWĘ NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
DO SZKÓŁ POWIATU KRAKOWSKIEGO
(Numer referencyjny: PCREiDN.271.3/2020)

Szczegóły ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1732570,dostawa-niektorych-materialow-dydaktycznych-do-szkol-powiatu-krakowskiego.html