Kontakt z biurem PCREiDN podczas stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się COVID-19 działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uprzejmie prosimy o kontakt z biurem Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli

tylko drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Telefon: 503 779 620

Adres mail: centrum.edu@powiat.krakow.pl

W razie konieczności dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie Pocztą Polską listem poleconym.

Jednocześnie informujemy, że odwołuje się wszelkie zaplanowane szkolenia i warsztaty.