Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli ogłasza nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych
dla uczestników projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie” nr  RPMP.10.02.01-12-0229/16  oraz Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie nr RPMP.10.02.01-12-0228/16

Szczegóły naboru Ogloszenie_o_naborze_miejsc_stazu2020

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 30 kwietnia 2020 r. na adres ckzpcreidn@powiat.krakow.pl