Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora merytorycznego/koordynatorki merytorycznej projektów

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie otwiera nabór na stanowisko
koordynatora merytorycznego/ koordynatorki merytorycznej projektów

Termin składania dokumentów 3 czerwca 2020 godz. 14.00

Szczegóły ogłoszenia:

https://bip.malopolska.pl/pcreidnwkrakowie,a,1764693,nabor-na-wolne-stanowisko-koordynator-merytorycznykoordynatorka-merytoryczna-projektow.html