Szkolenie „Ocena pracy nauczyciela i procedury awansu zawodowego nauczyciela obowiązujące od 1 września 2018 r.”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

„Ocena pracy nauczyciela i procedury awansu zawodowego nauczyciela obowiązujące od 1 września 2018 r.”

Kraków, 21 sierpnia 2018r. w godz. od 10.00  do 15.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy al. Słowackiego 20 w Krakowie.
Szkolenie prowadzić będzie :

Pani Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Program Szkolenia:

 1. Charakterystyka zapisów dotyczących oceny pracy nauczyciela zawartych w ustawie – Karta Nauczyciela.

 2. Warunki otrzymania przez nauczyciela dodatku za wyróżniającą pracę.

 3. Analiza szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela zgodnie z rozp. MEN z dnia 29 maja 2018 r. w tej sprawie (poz. 1133).

 4. Regulamin dyrektora szkoły określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli – propozycja zapisów.

 5. Przykłady wzorów pism do wykorzystania przez dyrektor szkoły lub radę pedagogiczną:

 • powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania jego oceny pracy,

 • uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyrażenia opinii przed ustaleniem przez dyrektora szkoły regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli,

 • zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli,

 • zestawienie realizacji przez nauczyciela kryteriów za pomocą wskaźników.

 1. Przepisy przejściowe i końcowe zawarte w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, dotyczące oceny pracy nauczycieli.

 2. Warunki nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego – charakterystyka zapisów zawartych w ustawie – Karta Nauczyciela.

 3. Analiza zapisów zawartych w rozp. wykonawczym w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, które będzie obowiązywało od 1 września 2018 r.

 4. Przepisy przejściowe i końcowe ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.        

                

Warunki uczestnictwa:

 • Koszt udziału w szkoleniu: 190,00 zł./cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy oraz kanapkowy

  Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 17.08.2018 r. mailowo na adres: centrum.edu@powiat.krakow.pl . W zgłoszeniu proszę podać nr telefonu kontaktowego.