Zapytanie ofertowe nr 1/2019/228-229

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie
 ogłasza niniejsze zapytanie ofertowe w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pełnienie funkcji kierownika-koordynatora dwóch projektów Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, nr projektu RPMP.10.02.01-12-0228/16 oraz Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, nr projektu zapytanie_ofertowe RPMP.10.02.01-12-0229/16.

zapytanie_ofertowe 

formularz _ofertowy

Informacja o udzieleniu zamówienia