O nas

„Dobry nauczyciel sprawia, że nauka staje się przygodą –
a nie wymuszonym marszem. Prowadzi nas krok po kroku,
z prędkością dostosowaną do naszych możliwości.”

Pam Brown

Uchwałą Rady Powiatu w Krakowie Nr XVII/181/2012 z dnia 28 marca 2012 r. została zainicjowana działalność Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. W dniu 20.05.2016 otrzymaliśmy akredytację, nadaną przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Zasięg naszej działalność nie ogranicza się jednak do terenu Powiatu Krakowskiego. Zapraszamy do współpracy Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół – wszystkich etapów edukacyjnych, placówek oświatowych i wychowawczych, Nauczycieli, Rodziców, Pracowników samorządowych, Osoby zainteresowane nabyciem kwalifikacji, doskonaleniem kompetencji w ramach organizowanych szkoleń np. Rad Pedagogicznych, indywidualnych szkoleń dla nauczycieli, warsztatów (stacjonarnych i wyjazdowych), kursów kwalifikacyjnych, seminariów tematycznych.

Celem naszej działalności jest udzielanie kompleksowego wsparcia placówkom oświatowym, wychowawczym w osiąganiu wysokiej efektywności kształcenia i wychowania, planowego stymulowania własnego rozwoju w obszarach deficytowych, między innymi poprzez umożliwienie nabywania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, diagnozę, konsultacje ekspertów, tworzenie narzędzi, pomoc w realizacji inicjatyw oświatowych, realizację przedsięwzięć rozwijających potencjał oraz interdyscyplinarne zainteresowania uczniów, dostęp do aktualnej wiedzy pedagogicznej, prawnej, pozyskiwanie partnerów w pracy na rzecz rozwoju placówki.

Jesteśmy otwarci na zgłaszane potrzeby i podjęcie innowacyjnych działań. Zaproponowane przez nas formy mogą być realizowane zarówno w Krakowie jak i w dowolnym miejscu funkcjonowania podmiotu zamawiającego. W swojej działalności będziemy korzystali z dobrych praktyk Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, działającego do 31 listopada 2010r. przy Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Akredytacja-dokumenty

Plan Pracy PCREiDN w Krakowie w latach 2014-2015

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju PCREiDN w Krakowie