Pliki do pobrania

AKTUALNY INFORMATOR FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

informator 2019-2020 akt (1)

Materiały ze szkolenia: ,,Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego” 8.06.2017 oraz 12.06.2017

Tabela czynniki ryzyka

Wychowanie i profilaktyka

Konferencja podsumowująca realizację projektu „NOWA JAKOŚĆ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE KRAKOWSKIM” – 18.06.2015 r.

Ewaluacja – Gimnazjum nr 1 w Skawinie

Dobre praktyki 2- ZSP w Radziszowie

Dobre praktyki – Gimnazjum nr 1 w Skawinie

Dobre praktyki – SP w Gaju

Dobre praktyki – SP w Zelczynie

Dobre praktyki – SP_Damice

Dobre praktyki – ZSP w Radziszowie

Bezpieczny rozwój dziecka w szkole. Wspieranie dziecka młodszego na I i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego – 8.06.2015 r.

Dyrektor i nauczyciel