Dyrektor

mgr Jan Pawłowski

e-mail: jpawlowski@powiat.krakow.pl

Doświadczony nauczyciel techniki i informatyki, oddany promotor rozwoju młodych talentów, metodolog i nauczyciel akademicki skutecznie poszukujący rozsądnego korzystania z osiągnięć nowoczesnych technologii w edukacji. Posiada bogate doświadczenie pedagogiczne w zakresie wspomagania metodycznego, kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Aktywnie uczestniczył w licznych ogólnopolskich projektach informatycznych.