Dyrektor

dr Beata Jancarz-Łanczkowska

blanczkowska@powiat.krakow.pl

Doktor nauk biologicznych, wieloletni nauczyciel biologii w liceum ogólnokształcącym, doradca metodyczny ds. nauczania biologii, nauczyciel akademicki. Edukator i trener – absolwentka Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ.

Autorka licznych publikacji – programów nauczania, podręczników szkolnych, zbiorów zadań maturalnych, opracowań metodycznych wspomagających pracę nauczycieli oraz publikacji naukowych.

Zainteresowania dydaktyczne koncentruje wokół problematyki wpływu mediów na procesy uczenia się i nauczania oraz holistycznego rozwijania kompetencji kluczowych w edukacji szkolnej i podczas uczenia się przez całe życie.