Pracownicy

Janina Grela – nauczyciel konsultant

jgrela.pcreidn@powiat.krakow.pl

nauczyciel konsultant, magister pedagogiki, wieloletni dyrektor szkoły, instruktor programu: „Szkolna interwencja profilaktyczna”, ekspert z listy MEN ds. awansu nauczycieli w zakresie pedagogiki, zarządzania w oświacie, etyki , terapii pedagogicznej.

W PCREiDN zajmuje się:

 • organizacją form doskonalenia nauczycieli;
 • prowadzeniem procesowego wspomagania szkół i placówek;
 • koordynacją sieci współpracy nauczycieli;
 • opieką nad studiami podyplomowymi;
 • diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych rad pedagogicznych

Jadwiga Migdalska

jmigdalska@powiat.krakow.pl

Wieloletni pracownik administracyjny, rekruter, specjalista ds. kontaktów z klientem.

W PCREiDN zajmuje się:

 • obsługa administracyjna PCREiDN;
 • obsługa administracyjna projektów:

„Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 projekt nr: RPMP.10.02.01-12-0228/16

„Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 projekt nr: RPMP.10.02.01-12-0228/16 10.02.01-12-0229/16

Maria Stachura – Koordynator projektów Małopolska Chmura Edukacyjna
w szkołach Powiatu Krakowskiego

mstachura@powiat.krakow.pl

W PCREiDN zajmuje się:

 • koordynacją merytoryczną projektów: Małopolska Chmura Edukacyjna

Aleksandra Sułkowska – Specjalista ds. organizacji szkoleń/Specjalista
ds. finansowo-księgowych

asulkowska@powiat.krakow.pl

Zatrudniona w Podkrakowskim Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli od 2016 r. Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej – Instytutu Ekonomii Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W PCREiDN zajmuje się:

 • organizacją form doskonalenia nauczycieli;
 • współpracą ze szkołami i placówkami oświatowymi;
 • obsługą administracyjną PCREiDN;
 • redagowaniem strony internetowej PCREiDN;
 • opracowywaniem informatora o formach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez PCREiDN;
 • pomocą w obsłudze finansowo-księgowej projektów:
  • „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 projekt nr: RPMP.10.02.01-12-0228/16
  • „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych
   w Skawinie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 projekt nr: RPMP.10.02.01-12-0228/16 10.02.01-12-0229/16