Galeria

Konferencja
,,Wyzwania i zadania współczesnej szkoły w tworzeniu
bezpiecznego środowiska ucznia“
18.05.2017 Starostwo Powiatowe w Krakowie

Konferencja
,,Profilaktyka zachowa
ń problemowych dzieci i młodzieży odporność psychiczna ucznia wyzwaniem dla systemu edukacji”
18.10.2016 r. Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


Konferencja podsumowująca realizację projektu
“Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim”
18.06.2015 r. Politechnika Krakowska, sala konferencyjna “Kotłownia”
Konferencja „Profilaktyka agresji i przemocy w szkole”
5.11.2014 r. Radio Kraków
Konferencja 27.03.2015 r.
Politechnika Krakowska, sala Konferencyjna “Kotłownia”
„Wspieranie rozwoju dziecka młodszego związane
z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”
Konferencja inaugurująca realizację projektu
“Nowa jakość doskonalenia nauczycieli w Powiecie Krakowskim”
6 września 2013 r. Politechnika Krakowska, sala konferencyjna “Kotłownia”.