Ogłoszenie o naborze specjalisty-koordynatora merytorycznego projektów

Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko

specjalisty-koordynatora merytorycznego projektów.

Szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze specjalisty – koordynatora merytorycznego projektów

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze CKZ

Ogłoszenie o naborze specjalisty ds.organizacji szkoleń

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (zastepstwo za nieobecnego pracownika) Dyrektor Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie ogłasza
nabór na stanowisko specjalisty ds. organizacji szkoleń (zastępstwo).

Szczegóły ogłoszenia:

Ogłoszenie o naborze specjalisty ds. organizacji szkoleń

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (zastepstwo za nieobecnego pracownika)

 

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie zaprasza na seminarium:
“Wykorzystanie narzędzi z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego”.

Termin: 27 stycznia 2020 r., godz. 11:00 – 14:00 w ZSTE w Skawinie, ul. Kopernika 13 (dojazd z Krakowa autobusami: 243, 253, 263, 283, 773)

Zakres tematyczny:

  • Szkolne poradnictwo zawodowe.
  • Portfolio Europass – informacje ogólne oraz warsztat w pracowni komputerowej.
  • Pakiet: “Papiery do kariery” – informacje ogólne oraz ćwiczenia praktyczne
    na bazie scenariuszy z pakietu.

 

Adresaci: szkolni doradcy zawodowi i nauczyciele pełniący funkcję szkolnych doradców zawodowych.

Zgłoszenia: e-mail: centrum.edu@powiat.krakow.pl lub pod nr tel: 12 357-75-71

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Konieczne zgłoszenie do 23 stycznia 2020 r.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Planujemy, że seminarium zainicjuje działalność sieci współpracy
nauczycieli doradców edukacyjno – zawodowych.

Zapraszamy doradców edukacyjno – zawodowych do udziału w sieci współpracy.

 

  • Seminarium organizowane we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/228-229

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli
w Krakowie
 ogłasza niniejsze zapytanie ofertowe w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Pełnienie funkcji kierownika-koordynatora dwóch projektów Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, nr projektu RPMP.10.02.01-12-0228/16 oraz Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, nr projektu zapytanie_ofertowe RPMP.10.02.01-12-0229/16.

zapytanie_ofertowe 

formularz _ofertowy

Informacja o udzieleniu zamówienia

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

informuje, że w dniach:

24.12.2019 i 31.12.2019

siedziba firmy będzie czynna w godzinach: 7:30 – 12:00.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podst. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym na podst. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych nr referencyjny 5/2019 Organizacja kursów zawodowych w ramach projektów “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie” oraz “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie”

SIWZ – załacznik 1 – formularz ofertowy SIWZ – załacznik 3 – oświadczenie SIWZ – załacznik 4 – wykaz usług SIWZ – załącznik 2 – opis przedmiotu zamówienia SIWZ – załącznik 5 – wzór umowy SIWZ_5_2019SIWZ_5_2019 

Zmiana godzin urzędowania Zamawiającego 24 grudnia

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

SIWZ – załącznik 2 – opis przedmiotu zamówienia_korekta

Informacja z otwarcia ofert_2019_12_27

Ogloszenie_o_wyniku_postepowania

Podkrakowskie Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie zorganizowane dla doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości oraz wszystkich innych zainteresowanych nauczycieli:

“LEKCJE Z ZUS”

Czytaj dalej